iti-international-team-for-implantology

Od 2011. dr Filip Savić je stalni član ITI tima u organizaciji Straumann, Swiss kompanije koja organizuje edukacije širom sveta. Radi se o najvećoj svetskoj kompaniji iz oblasti implantologije koja predstavlja najbolje svetske predavače.