Dentsply

Dr Tatjana Pantović Marković na stručnom usavršavanju iz oblasti Ni- Ti proširivača marke Densply koji obezbeđuje najkvalitetniju preparaciju kanalnog sistema današnjice.