bone-and-tissue-days-berlin-2014-480x300

Dr Filip Savić bio je u poseti Berlinu na skupu posvećenom regenerativnoj terapiji mekih i čvrstih tkiva u organizaciji kompanije BOTISS.