STOMATOLOŠKA ORDINACIJA MEDENTA

Stomatološka ordinacija »MEDENTA« u Beogradu pruža kompletnu stomatološku uslugu već 28 godina i ima više od 5000 registrovanih, stalnih pacijenata.
Opremljena je po najvišim svetskim standardima. Predstavljamo spoj iskustva, mladosti i porodične tradicije.

Vlasnik Dr Tatjana Savić je član Komore privatnih doktora stomatologije od 1990. godine kao i član Akademije za estetsku stomatologiju, tako da je estetska stomatologija imperativ ordinacije.

Pratimo nove tokove u stomatologiji i raspolažemo sa proverenim i najkvalitetnijim stomatološkim materijalima. Uspešnu i brzu sanaciju uz pomoć savremene dijagnostike sprovodi uigran tim u saradnji sa eminentnim stručnjacima za pojedine oblasti kao što su ortodoncija, implantologija, hirurgija…
Stomatološke intervencije su bezbolne, vrše se u lokalnoj anesteziji. Na lični zahtev pacijenta, a uz asistenciju anesteziologa, intervencije je moguće raditi u sedaciji – polusvesnom stanju.