Event-Istanbul-AnnualWorldDentalCongress

Dr Tatjana Pantović Marković nastavila je dugogodišnju posetu svetskim stomatološkim kongresima FDI, ovog puta u Istanbulu. Ambijent toplog Istanbula zajedno sa svim inovacijama prenela je i na ostatak tima MeDENTA.