Izbeljivanje zuba

U stomatološkoj ordinaciji MeDENTA već dugi niz godina sa izuzetnim uspehom pristupamo ovoj sve modernijoj grani konzervativne stomatologije.

Izbeljivanje zuba može se izvoditi na 2 načina:

  • Ordinacijsko beljenje – ZOOM tehnologija, upotrebom lampe odgovarajuće talasne dužine u kombinaciji sa gelom na bazi (H2O2)
    *potrebno vreme: 2 sata u ordinaciji MeDENTA
  • Kućno beljenje – Izrada individualnih splintova gornje i donje vilice u koje se adaptira gel i koji se nosi na zubima tokom noći
    *potrebno vreme: 7- 10 dana
Izbeljivanje-zuba-523x194
zoom-400x400

Indikacije za izbeljivanje zuba su najčešće žućkasta prebojenost zuba usled konzumiranja duvana, kafe, obojene hrane, tetraciklinska prebojenost zuba (usled upotrebe tetraciklinskih preparata u periodu mineralizacije gledji), protetska nadoknada zuba i želja pacijenta za beljom bojom kada preostale zube možemo izbeliti do željene nijanse.