Medenta u Beču

Dr Tatjana Savić sa svojim saradnicima posetila je jedan od najvažnijih skupova iz oblasti estetske stomatologije u organizaciji Ivoclar Vivadent-a u Beču. Na kongresu su predstavljena najnovija dostignuća u pogledu minimalno invazivne stomatologije sa maksimalnim estetskim benefitom.