MeDENTA TIM

Spec Dr Filip Savić

Specijalista oralne hirurgije i implantologije
Instagram

Biografija

Spec. dr Filip Savić, rođen 30.10.1985. godine u Beogradu. Upisao Stomatološki fakultet u Beogradu 2004. godine i završio 2010. god. Odmah po završetku studija otpočinje sa obaveznim lekaskim stažom na Stomatološkom fakultetu u Beogradu u trajanju od godinu dana i 2011. godine u novembru polaže državni ispit. 2010. godine po završetku osnovnih studija otpočinje poslediplomske, doktorske studije (Phd study). Od 2011. godine je u stalnom radnom odnosu u stomatološkoj ordinaciji „MeDENTA“. Od 2013. godine pohađa specijalizaciju iz Oralne hirurgije. Redovan je član Stomatološke komore Srbije SKS, Srpskog lekarskog društva SLD, Sekcije oralnih hirurga i implantologa Srbije SOHIS i International Team for Implantology ITI. Stalni je učesnik kongresa i simpozijuma kako u zemlji tako i u inostranstvu sa posebnim osvrtom na oralnu hirurgiju i implantologiju. Tečno govori engleski i služi se francuskim jezikom.

Kontakt:

ČLANOVI TIMA MeDENTA