MeDENTA TIM

Dr Tatjana Pantović Marković

Doktor stomatologije

Biografija

Dr Tatjana Pantović Marković, rođena 22.7.1975. u Beogradu. Stomatološki fakultet u Beogradu završila 2003.godine. Od 2004. godine bavi se kliničkom stomatologijom. U ordinaciji Medenta radi od 2006. Posvećena endodontologiji, kao i estetskoj i rekonstruktivnoj stomatologiji. Usvaršava svoja znanja na domaćim i svetskim kongresima, simpozijumima i radionicama.

Govori tečno engleski i francuski, a služi se ruskim jezikom.

Kontakt:

MeDENTA TIM