MeDENTA TIM

Dr Branka Avramović

Doktor stomatologije
Instagram

Biografija

Dr Branka Avramović rođena 05. 07. 1991. u Loznici.

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je 2010. i završila 2016.godine.

Lekarski staž odradila je na Vojnomedicinskoj Akademiji VMA u Beogradu.

U ordinaciji Medenta radi od 2018. godine.

Bavi se konzervativnom stomatologijom i endodoncijom i asistira u toku hirurskih opearcija.

Posebno zaintresovana za ortodonciju.

Član je Stomatološke komore Srbije i redovno pohađa kontinuiranu edukaciju.

Kontakt:

ČLANOVI TIMA MeDENTA