MeDENTA TIMDr Tatjana SavićDoktor stomatologijeBiografija Savić Dr Tatjana poseduje 35 godina stomatološkog iskustva. Rođena je 4. 9. 1954. godine. Zubotehničku školu upisala je 1969 i istu završava odličnim uspehom 1973. godine. Od 1974. do 1981. studira i uspešno završava Stomatološki Fakultet u Beogradu, čime dobija zvanje Doktora Stomatologije. U periodu od 1982. – 1990. godine,…

MeDENTA TIMSpec Dr Filip SavićSpecijalista oralne hirurgije i implantologijeBiografija Spec. dr Filip Savić, rođen 30.10.1985. godine u Beogradu. Upisao Stomatološki fakultet u Beogradu 2004. godine i završio 2010. god. Odmah po završetku studija otpočinje sa obaveznim lekaskim stažom na Stomatološkom fakultetu u Beogradu u trajanju od godinu dana i 2011. godine u novembru polaže državni…

MeDENTA TIMDr Tatjana Pantović MarkovićDoktor stomatologijeBiografija Dr Tatjana Pantović Marković, rođena 22.7.1975. u Beogradu. Stomatološki fakultet u Beogradu završila 2003.godine. Od 2004. godine bavi se kliničkom stomatologijom. U ordinaciji Medenta radi od 2006. Posvećena endodontologiji, kao i estetskoj i rekonstruktivnoj stomatologiji. Usvaršava svoja znanja na domaćim i svetskim kongresima, simpozijumima i radionicama. Govori tečno engleski…

MeDENTA TIMDr Papageorgiou Zeineddine KhalilDoktor stomatologijeBiografija Dr. Khalil Ibrahim Papageorgiou Zeineddine, rođen u Libanu 08. 05. 1957.god. 1978. – 1983. studira i diplomira na Stomatološkom Fakultetu u Beogradu, gde takođe u periodu od 1985. – 1989. pohađa specijalizaciju i stiče zvanje Specijaliste Maksilofacijalne Hirurgije, takođe na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Oženjen je Aleksandrom Jeremić sa…

MeDENTA TIMDr Branka AvramovićDoktor stomatologijeBiografija Dr Branka Avramović rođena 05. 07. 1991. u Loznici. Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je 2010. i završila 2016.godine. Lekarski staž odradila je na Vojnomedicinskoj Akademiji VMA u Beogradu. U ordinaciji Medenta radi od 2018. godine. Bavi se konzervativnom stomatologijom i endodoncijom i asistira u toku hirurskih opearcija. Posebno…

MeDENTA TIMIvana SavićPoslovni sekretar i estetičarBiografija Rođena u Beogradu 14. 12. 1979. godine. U periodu od 1994-1998. pohađa XIV beogradsku gimnaziju. Od 2000 – 2006 pohađa USEE osnovne studije, gde stiče zvanje Menadžer u pravu. 2010 – 2012 pohađa Akademiju za Estetiku Matis i stiče zvanje Dipl. Estetičara. Tokom 2012. i 2013. do sada učestvuje…

MeDENTA TIMSnežana VeličkovićStomatološka sestraBiografija Rođena 01. 02. 1962. Srednju medicinsku školu, stomatološki smer, pohađala od 1976. – 1980. Poseduje veliko profesionalno i radno iskustvo, koje je stekla radom u Domovima zdravlja Voždovac i Zvezdara od 1980 – 2003. Od 2003. I na dalje je u stalnom radnom odnosu u ordinaciji MeDENTA, na poziciji glavne sestre.…

MeDENTA TIMSanja BogosavljevićStomatološka sestraBiografija Rođena 10. 12. 1979. Srednju zubotehničku školu pohađala od 1994 – 1998. U periodu od 2009 – 2013. radi u stomatološkoj ordinaciji Brajević. Od 2013. u stalnom random odnosu u ordinaciji MeDENTA. Ima iskustva iz svih oblasti stomatologije, a naročito iskustvo iz konzervative i dečije preventivne stomatologije. Maternji jezik srpski, engleski…