MeDENTA TIM

Dr Papageorgiou Zeineddine Khalil

Doktor stomatologije
Instagram

Biografija

Dr. Khalil Ibrahim Papageorgiou Zeineddine, rođen u Libanu 08. 05. 1957.god.

1978. – 1983. studira i diplomira na Stomatološkom Fakultetu u Beogradu, gde takođe u periodu od 1985. – 1989. pohađa specijalizaciju i stiče zvanje Specijaliste Maksilofacijalne Hirurgije, takođe na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.

Oženjen je Aleksandrom Jeremić sa kojom ima dvoje dece, cerku Taru Romanu (21 god.) i sina Zada Darea (17 god.)

Radno iskustvo započinje 1984.god. u Beogradu u Domu Zdravlja Vračar, zatim od 1990. – 2000.god. radi kao maksilofacijalni hirug u privatnoj i državnoj bolnici u Libanu.

Od 2000. – 2014.god. Osniva svoju privatnu kliniku u Grčkoj (Halkida), gde se uglavnom bavi oralnom hirurgijom i implantologijom. Takođe radi u Eurobolnici u Atini.

Govori: engleski, francuski, arapski, grčki i srpski.

Kontakt:

ČLANOVI TIMA MeDENTA